Wie zijn wij

Bestuur Stichting Educatiepunt

wendy

  • Wendy Dienske, voorzitter
   Wendy is ‘spin in het web’ bij alles wat zij deed en doet. Haar werk heeft zich altijd rondom onderwijs afgespeeld: vanuit het kinder- en jongerenwerk in Amsterdam (o.a. opzetten Jan van der Heijdenhuis), het geven van sociaal emotionele trainingen en cultuureducatie.
   “Verbinden is de rode draad in mijn opleiding en werk en is ook de kracht van het Educatiepunt. Zowel het verbinden van mensen en organisaties als het verbinden van inhoud maakt sterker, effectiever en efficiënter. Verandering begint bij sterk en breed gedragen onderwijs!”

foto johan snoekhuren

 • Johan Luyendijk, penningmeester
  Johan is als betrokken bedrijfseconoom de steun en toeverlaat van veel zelfstandige professionals. Daarnaast zet hij zich graag in voor diverse maatschappelijke initiatieven. Dromen doet hij ook graag, vooral over de invoering van het basisinkomen. De beste manier om iedereen echt zelfstandig mee te laten doen in de samenleving.
  “Het Educatiepunt is een prachtige, praktische manier om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de samenleving. Direct naast school is er nog zoveel meer te leren. Graag ondersteun ik het Educatiepunt vanuit mijn rol als penningmeester.”

 

Iris-van-de-Kamp

 • Iris van de Kamp, secretaris
  Iris is al jarenlang werkzaam als zelfstandig gevestigd onderwijskundige in voornamelijk de kunstensector. Ze werkt voor culturele instellingen, het hoger kunstonderwijs en het basisonderwijs. Daarnaast is zij bestuursvoorzitter en beheerder van Stichting Muziekhuis Deventer, een locatie en netwerk van en voor ondernemende muziekdocenten.
  “Iris is onder de indruk van de kracht van het concept van het Educatiepunt en zet zich er graag voor in om het Educatiepuntverder uit te bouwen en te verduurzamen. Lokale verbinding heeft in haar ogen echt meerwaarde voor álle betrokkenen en kan zoveel mooie nieuwe contacten tot stand brengen en nieuwe inspiratie en energie geven.”

Oprichters en inspiratie:
Samen met Wendy Dienske is John Verheijden is initiatiefnemer van het Educatiepunt. Hij heeft een rijk verleden in de natuur- en milieueducatie en was een van de mensen achter de Zutphense Coöperatie Atelier3D. Zijn bijdrage bestaat vooral uit het bouwen van het databestand Michal op basis van zijn ervaringen op het gebied van informatieontsluiting voor bijvoorbeeld het onderwijs. Zonder zijn enorme inzet was het Educatiepunt nooit tot stand gekomen!

Uitvoerend team

 • Wendy Dienske, directievoering, aanspreekpunt Zutphen, projectleider en projectontwikkelaar
 • Iris van de Kamp, aanspreekpunt Apeldoorn, projectleider en projectontwikkelaar
 • Johan Luijendijk, financiële administratie
 • RaissaRaïssa Velders, projectondersteuner, organisatie van back office
  Raïssa was jarenlang werkzaam binnen culturele instellingen (o.a. Hermitage Amsterdam, TEFAF) en in het onderwijs (o.a. ROC). Sinds een paar jaar is zij jongerencoach op het gebied van talentontwikkeling.

 

Pool van externe deskundigen

Bij het Educatiepunt is een pool van experts en professionals aangesloten die vanuit onze projectorganisatie op inhuurbasis werken aan opdrachten. Ook kunnen deze professionals het platform gebruiken om (samen met anderen) het initiatief te nemen om nieuwe projecten te ontwikkelen.

Het betreft deskundigen op het gebied van:

 • Projectcoördinatie met diverse specialisaties zoals duurzaamheid, cultuureducatie en persoonsontwikkeling.
 • Trainen en coachen van teams op onderwerpen als bijvoorbeeld projectontwerpen, procesgericht werken en co-creatie.
 • Onderwijskundigen met diverse specialisaties zoals primair en voortgezet onderwijs, maar ook 21ste eeuwse vaardigheden of bijvoorbeeld erfgoededucatie.

Netwerk van partners

Onze lokale netwerken bestaan uit een groot aantal betrokken partners (zie figuur 1 Werkveld Educatiepunt).

Deze partners zijn (potentiële) aanbieders van activiteiten aan scholen, maar zij kunnen ook opdrachtgever zijn voor het ontwerpen van projecten of leeropdrachten voor scholen. Zo kan bijvoorbeeld aan Circulus Berkel gevraagd worden met een vuilniswagen langs te komen om een gastles te verzorgen op een school, maar zij kunnen ook opdracht geven om voor hen en samen met hen een project te ontwerpen dat aansluit bij scholen. Ook een gemeente kan aanbieder zijn door kinderen rond te leiden bij bijvoorbeeld te vertellen over het inrichten van een speelplaats en opdrachtgever als het gaat om een project waaraan een educatief aspect zit, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van het afkoppelen van regenwater.

Veel van de partners zijn kleine particulieren of incidentele aanbieders van activiteiten zoals bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk.

Daarnaast betreft het een aantal grotere kennis- en netwerkorganisaties lokaal, regionaal of landelijk. Dit noemen we kernpartners. Zij geven toegang tot specifieke kennis en informatie op een bepaald terrein.