Waarde

Waarde van het Educatiepunt voor leerlingen:

De projecten die we ontwikkelen zijn voor leerlingen uitdagend, prikkelen hun nieuwsgierigheid, passen bij hun belevingswereld, helpen hen om nieuwe talenten te ontdekken én inspireren met nieuwe perspectieven op de toekomst. Via de projecten leren ze nieuwe mensen kennen in hun omgeving.

Waarde van het Educatiepunt voor scholen:

Via projecten van het Educatiepunt verrijken scholen hun onderwijs met leerzame initiatieven van lokale partners. Teams van leerkrachten doen nieuwe ideeën op over leren buiten school in aansluiting bij ontwikkelingen binnen de school. Ze maken kennis met nieuwe partners uit de directe omgeving. Het Educatiepunt geeft letterlijk een steun in de rug door uitvoeringskracht te bieden, waardoor de projecten binnen de afgesproken tijd succesvol uitgevoerd worden.

Waarde van het Educatiepunt voor bedrijven en maatschappelijke organisaties:

Bedrijven en organisaties kunnen de diensten van het Educatiepunt benutten om maatschappelijke doelen via scholen te bereiken. Ze komen makkelijk in contact met onderwijs en krijgen hulp bij het zodanig inrichten van projecten dat er een goede match is tussen het belang van de organisatie en het belang van de leerlingen en de school. Ze gebruiken de denk-, doe- en innovatiekracht van jongeren en maken kennis met werknemers van de toekomst.

Waarde van het Educatiepunt voor de overheid:

De overheid werkt aan ambitieuze, maatschappelijke doelen die te realiseren zijn via de inzet van lokale partners en scholen. Het Educatiepunt helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten via het bieden van uitvoeringskracht én een flinke dosis creativiteit en ondernemerschap. Zo wordt de kracht van de lokale samenleving optimaal benut.