Privacyverklaring

Privacyverklaring Educatiepunt Zutphen e.o.

Stichting Educatiepunt Zutphen e.o., gevestigd aan de Jacob Damsingel 22 7201 AP Zutphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten. We gebruiken geen cookies op onze website.

Welke persoonsgegevens wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Organisatie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Om contact met je op te nemen voor overleg over onze samenwerking of inhoudelijk overleg over projecten en diensten
  • Voor het uitbrengen van een offerte en het afhandelen van betalingen
  • Voor verzending van onze nieuwsbrief via Laposta
  • Om goederen bij je af te leveren of post te kunnen versturen
  • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@educatiepuntzutphen.nl.

De Laposta nieuwsbrieven die we verzenden bevatten de mogelijkheid om door te klikken naar pagina’s waar je jouw voor de nieuwsbrief opgeslagen gegevens kunt inzien en kunt wijzigen. Tevens kun je je via een speciale link afmelden voor de nieuwsbrief.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@educatiepuntzutphen.nl

Contactgegevens:

Website: https://www.educatiepunt.nl
Adres: Jacob Damsingel 22 7201 AP Zutphen
Telefoon: +31 6 2622 2478