Organisatie

Het Educatiepunt is een regionaal platform voor onderwijs en samenleving in Zutphen en Apeldoorn. We zien kansen, brengen partners met elkaar in verbinding, ontwikkelen creatieve projecten die goed aansluiten bij het onderwijs en zorgen voor uitvoeringskracht bij de realisatie. We hebben expertise in huis op het terrein van projectontwikkeling en –leiding, ontwikkelingen in onderwijs en samenleving, sociale cohesie, onderwijskundig ontwerpen, inbedding van creativiteit en kunst in het onderwijs en ondernemerschap.

Het Educatiepunt is in 2016 opgericht als Stichting Educatiepunt Zutphen. In 2018 is het werkterrein van het Educatiepunt verbreed naar Zutphen én Apeldoorn. Het Educatiepunt werkt vanuit een onafhankelijke positie nauw samen met de gemeenten. Projecten worden uitgevoerd vanuit de kracht van ondernemerschap.