Missie

Hoe wij naar de samenleving kijken

Scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kunnen veel voor elkaar betekenen. Mensen willen meedoen en zich inzetten voor de samenleving en voor het onderwijs. Ondertussen ontstaat er juist een steeds grotere kloof tussen verschillende groepen bewoners en grote (professionele) organisaties en structuren waardoor het steeds moeilijker wordt voor bepaalde groepen mensen om mee te doen en hun plek in de samenleving te vinden.
Samen werken brengt zowel persoonlijke als inhoudelijke verbindingen tot stand. Leren gaat beter in de praktijk, de denk-, doe- en innovatiekracht van kinderen en jongeren zijn van waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Iedereen kan iets, maar niemand kan alles alleen. De ondernemer heeft zakelijkheid in te brengen, de gepensioneerde tijd, ervaring en kennis, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ieder hun unieke eigenheid en leerlingen hun nieuwsgierigheid en frisse kijk op vraagstukken. Door deze inbreng kleinschalig te koppelen aan de directe leefwereld op wijkniveau maak je participeren bereikbaar en van waarde voor ondernemers. Zo werk je samen aan een toekomstbestendig model.